Členovia výboru


Slovenský Rybársky Zväz
Mestská organizácia SENICA
Kunov 135, 905 01 Senica


Predseda
Pavol Adamec
Podpredseda
-
Tajomník
Ing. Ivan Haringa
Hlavný hospodár
-
Pokladník
-
Vedúci rybárskej stráže
Bc. Ján Vojtek
Čistota a ochrana vôd, pomocný hospodár
Pavol Hučko

Kontrolná komisia

Predseda kontrolnej komisie

PaedDr. Krzysztof Siwiec

Členovia kontrolnej komisie

Andrej Nagy

MUDr. Ján Dolinský

Disciplinárna komisia

Predseda disciplinárnej komisie

Peter Fajnor

Členovia disciplinárnej komisie

Bc. Marián Horňák

Bc. Ivan Haringa

Plán činnosti výboru na rok 2020