Slovenský Rybársky Zväz Mestská organizácia SENICA Kunov 135, 905 01 Senica


Telefónne kontakty na členov výboru a komisií


Meno Funkcia Telefonné číslo E-MAIL
Pavol Adamec Predseda +421 905 279 781
- Podpredseda -
Ing. Ivan Haringa Tajomník +421 911 434 824 srzsenica@atlas.sk
- Hlavný hospodár - -
- Pokladník, hospodár na rybárskom dome -
Bc. Ján Vojtek Vedúci rybárskej stráže +421 903 448 391
Pavol Hučko Člen výboru +421 904 328 268
PaedDr. Krzysztof Siwiec Predseda kontrolnej komisie +421 908 178 103
Peter Fajnor Predseda disciplinárnej komisie +421 918 812 935

Pomocní hospodári


Meno Vodná nádrž Kontakt E-MAIL
Jaroslav Hájek VN Kunov +421 903 936 503
Pavol Škoda VN Radošovce II Chvojnica +421 908 805 710
Štefan Cintula VN Koválov +421 905 259 741
Ján Struhárik VN Brezová +421 905 653 542
Marián Lukáč Brezovský potok +421 940 744 642
Ján Janúšek VN Vrbovce +421 905 740 254
Pavol Piskla VN Jablonica +421 904 965 882
Peter Špány Rybníčky pod VN Kunov +421 904 452 708
Viliam Krátky Vrbovčianka +421 904 265 960
Jaroslav Novák VN Osuské Myjava 2a, 2b +421 944 502 796
Pavol Hučko VN Brestovec VN Stará Myjava Myjava 2c, 3 +421 904 328 268
Marián Sedláček VN Hlboké +421 903 737 515
Milan Held Chvojnica +421 910 401 774