PSTRUHOVÉ PRETEKY


Pstruhové preteky 2014


VIII. Ročník pretekov v prívlači v love pstruha dúhového

 • Termín konania pretekov:  20. 09. 2014

 • Miesto konania:  VN Stará Myjava

 • Losovanie a prezentácia:  07:00 - 07:45

 • Čas lovu:   08:00 - 08:45
 • 09:00 - 09:45
  11:00 - 11:45
  12:00 - 12:45

 • Štartovné:  10,-€

  Ceny podľa umiestnenia:
 • 1. miesto: 160,-€
 • 2. - 5. miesto: vecné ceny


 • Prihlásiť sa môžete od 01. 08. 2014 osobne u p. Pavla Hučka alebo na tel. č. 0904 328 268. Pán Hučko Vám poskytne podrobné informácie. Bude obmedzený počet pretekárov, ktorý musia mať zaplatené štartovné 10,- € a byť prihlásený do 10.09.2014. Po tomto termíne nebude možné sa prihlásiť. Preteky usporadúva MsO SRZ Senica a sú určené pre širokú rybársku verejnosť. Počet štartujúcich bude pre menšiu rozlohu VN obmedzený. Budú sa konať na VN Stará Myjava. Do vodnej nádrže bude pred pretekmi vysadený pstruh dúhový. Hodnotiť sa bude len pstruh dúhový, pričom si každý pretekár môže privlastniť dva kusy týchto rýb, ostatné ulovené ryby musia byť šetrne vrátené späť do vody. Hodnotí sa najväčší počet ulovených rýb – pstruhov dúhových. V žiadnom prípade sa privlastnené ryby nesmú vymieňať a po zapísaní ani vracať do vody.


  Podmienky lovu:

  Loviť sa bude výlučne z brehu prívlačou na umelé nástrahy (blyskáče, twistre, rapaly, streamre a pod.). Nesmie sa používať sbirolíno, bublina ani plavák. Ryba musí byť zaseknutá v hlavovej časti. Prísne sa zakazuje ryby prikrmovať a hádzať do vody čokoľvek, okrem nástrahy. Taktiež je zakázané i brodiť vo vode. Pri porušení podmienok lovu bude nasledovať okamžitá diskvalifikácia pretekára. Diskvalifikovaný bude i potom, keď v jeho blízkosti bude do vody hádzať čokoľvek iná osoba. Lovné miesta budú vylosované samotným pretekárom. Loviť sa bude 4 x 45 minút, 15 minút bude na premiestnenie do iného sektora. Po dvoch kolách bude 75 minútová prestávka na premiestnenie a občerstvenie. Zahájenie a ukončenie lovu každej etapy bude vždy zvukovým signálom. Prezentácia a losovanie sa začne 1 hodinu pred začiatkom pretekov na hrádzi VN, kde pretekár obdrží štartovný lístok s vylosovanými číslami. Vyhodnotenie sa uskutoční 30 minút po ukončení pretekov to je o 13.15 h, taktiež na hrádzi VN. Pri zhode počtu ulovených rýb, bude nasledovať 15 minútový rozstrel, kto prvý chytí rybu z hrádze VN. MsO SRZ Senica žiada pretekárov, aby boli k sebe ohľaduplný a udržiavali na lovnom mieste poriadok. Upozorňujeme, že pretekár sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečenstvo a za svoje správanie nesie zodpovednosť.


  Pstruhové preteky 2013


  VII. Ročník pretekov v prívlači v love pstruha dúhového


  Dňa 28. septembra 2013 sa na VN Stará Myjava konal VII. ročník pretekov v love pstruha dúhového prívlačou. Pretekov sa zúčastnilo 60 pretekárov (maximálny povolený počet) z viacerých organizácií SRZ. Hodnotený bol najväčší počet ulovených kusov. Lovilo sa z brehu prívlačou na umelé nástrahy (bliskáč, twister, rapala, streamer a pod.) Nesmelo sa používať sbirolíno, bublina ani plavák. Lovné miesta si pretekári losovali. Lovilo sa 4 x 45 min, 15 min. mali pretekári na presun do iného sektora, ktoré boli 4. Po dvoch kolách bola 75 minutová prestávka počas ktorej bolo pretekárom podané občerstvenie.  Pretekov sa zúčastnil plný počet pretekárov - 60 z viacerých Ms organizácií SRZ. Preteky organizačne zabezpečovalo 20 organizátorov (organizačný výbor + sektoroví rozhodcovia). Priebeh pretekov sa vyhodnocoval po každom kole spôsobom najviac ulovených pstruhov = najmenej bodov (príklad: Kto v danom kole ulovil najviac ks - dostal 1 bod).

  1. MIESTO
  Pavol VICENÍK (organizácia Piešťany)
  2. MIESTO
  Marián KRIHO (organizácia Vrbové)
  3. MIESTO
  Lukáš TRIPŠANSKÝ (organizácia Senica)
  4. MIESTO
  Jaroslav PETRÍČEK (organizácia Piešťany)
  5. MIESTO
  Michal PETRÍČEK (organizácia Piešťany)