Povolenky


Výdaj dokladov

Všetci členovia, vrátane detí sú poviní riadne vyplnené „Povolenie na rybolov“ (Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch) –najneskôr do 15. januára 2025. V prípade, že sa rozhodnete poslať povolenie na rybolov poštou, pošlite ho doporučene, aby ste sa mohli preukázať dokladom z pošty. Za neúplné vyplnenie záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch zaplatí dospelý člen a dieťa nad 14 rokov poplatok 10 € a dieťa do 14 rokov 5 €. Členovia, ktorí si prídu zakúpiť rybárske doklady, musia zároveň pri výdaji odovzdať riadne vyplnené „Povolenie na rybolov“ (Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch) za rok 2024. V opačnom prípade im budú vydané doklady na rok 2025 až po sumarizácii odovzdaných povolení, a to v mesiaci február alebo marec 2025.

Kde?
Kedy?
Termíny
-
8:30 - 10:30 a 11:00 - 13:00
-
08:30 - 10:30 a 11:00 - 13:00
-
08:30 - 10:30 a 11:00 - 13:00
-
08:30 - 10:30 a 11:00 - 13:00
-
08:30 - 10:30 a 11:00 - 13:00
-
08:30 - 10:30 a 11:00 - 13:00
-
08:30 - 10:30 a 11:00 - 13:00
Povolenky Dospelí ZŤP, ZŤP-S

* držitelia preukazu ZŤP a ZŤP-S musia priniesť fotokópiu tohto preukazu

Mládež

(od 15 rokov + študenti) * študenti nad 18 rokov musia predložiť potvrdenie o návšteve školy

Deti

(od 3-14 rokov)

Zápisné 100 € 100 € 50 € 0€ (od 3-6 rokov)
10€ (od 6-14 rokov)
Zápisné platia len: noví členovia, členovia pri prestupe z inej organizácie SRZ, členovia, ktorí nezaplatia členské do 31.3.2024.
Členské 41 € 41 € 17 € 1 €
Miestna kaprová povolenka 60 € 60€ (ZŤP)
30€ (ZŤP-S)
60 € 0€ (od 3-6 rokov)
14€ (od 6-14 rokov)
Zväzová kaprová povolenka 75 € 75 € 75 € 0€ (od 3-6 rokov)
15€ (od 6-14 rokov)
Zväzové kaprové povolenie alebo detské zväzové kaprové povolenie je možné predať len členovi MsO SRZ Senica, ktorý si zakúpi aj miestne kaprové povolenie.
Miestna pstruhová povolenka 40 € 40 € 40 € 0€ (od 3-6 rokov)
15€ (od 6-14 rokov)
Ostatné dokumenty
  • Rybársky poriadok zväzový – 1,50 €
  • Rybársky poriadok miestny – 1,50 €
  • Nový členský preukaz – 0,50 €
  • Zákon – 1 €
  • Stanovy SRZ – 1 €
  • Pokuta za neodpracovanú brigádu na kaprových revíroch – 50 €
  • Pokuta za neodpracovanú brigádu na pstruhových revíroch – 30 €

HOSŤOVACIE POVOLENKY