Kapry 2016


Kaprové úlovky

Vybrané kaprové úlovky našich rybárov

(ulovené nielen na naších revíroch)
Rybárske výpravy do Komjatíc