Kaprové preteky - dospelí


Kaprové rybárske preteky 2014

Pre dospelých a mládež nad 15 rokov

  • Termín konania pretekov:  04. 05. 2014

  • Miesto konania:  VN Kunov

  • Čas lovu:   06:00 - 12:00

  • Štartovné:  10,-€

Lov povolený len na kapra. Lov na dve udice. Pretekár si môže privlastniť 1 ks kapra s mierou od 40 do 60 cm a môže pokračovať v love spôsobom „CHYŤ a PUSŤ“, pričom si nesmie ulovenú rybu zameniť v sieťke. Rozhodcovia budú evidovať všetky úlovky. Hodnotí sa dĺžka ulovenej ryby (v prípade rovnosti dĺžky sa hodnotí váha). Nebude sa loviť v prednádrži. Počas pretekov je zakázané zanášanie a zavážanie návnady a nástrahy. Vyhodnotenie bude pri bufete oproti lodenici.

Kŕmenie je povolené jednu hodinu pred začatím pretekov, t.j. v čase od 05 hod. do 06hod. prostredníctvom praku, zakrmovacej rakety a Zakazuje sa zakrmovanie z člna a vyvážacej loďky! Pretekov sa môžu žúčastniť len členovia SRZ musia sa preukázať preukazom člena SRZ a mať pri sebe platný rybársky lístok.


Kaprové rybárske preteky 2013

  • Termín konania pretekov:  05. 05. 2013

  • Miesto konania:  VN Kunov

Rybárskych pretekov sa zúčastnilo 52 pretekárov. Počas pretekov bolo ulovených spolu 44 ks kapra, z ktroých si pretekári privlastnili 27 ks kapra o celkovej váhe cca. 68 kg.


Vyhodnotenie:
1. MIESTO
Jozef BUČEK (kapor: 83cm - 10,50kg)
2. MIESTO
Ján NEČAS (kapor: 83cm - 10,50 kg)
3. MIESTO
Stanislav GAZÁREK (kapor: 83cm - 10,50kg)


Kaprové rybárske preteky 2012

  • Termín konania pretekov:  12. 05. 2012

  • Miesto konania:  VN Kunov

Pretekov sa zúčastnilo 148 rybárov. Ulovených bolo 159 ks kapra.


Vyhodnotenie:


1. MIESTO
Jozef BUČEK (kapor: 75cm - 8kg)
2. MIESTO
Ondrej DOBIÁŠ (kapor: 72cm - 6,20kg)
3. MIESTO
Jozef BUČEK (kapor: 69cm - 6,80kg)
4. MIESTO
Vladimír GRIMM (kapor: 66cm - 5,60kg)