UPOZORNENIE:


Disciplinárneho previnenia sa dopustí člen SRZ, ktorý narúša princípy spolupráce, tolerancie a porozumenia medzi členmi SRZ tým, že iného člena uráža, ohovára, oznámi o ňom nepravdivý údaj alebo sa voči nemu správa hrubo a vulgárne.

Novinky


Zarybňovací plán 2024
Zobraziť

Nové termíny brigád na rok 2024
Zobraziť

Plán činnosti na rok 2024
Zobraziť

Nezabudni navštíviť našu FB stránku!
Zobraziť

Fotky z brigád nájdete tu
Zobraziť

Oznamy


Dňa 25. 07. 2024 sa bude konať schôdza rybárskej stráže o 19:00 na RD Kunov

Aktuálna informácia od hospodára na rybníčkoch p. Lorenca:
Aktuálne Rybníčky pod V. N. Kunov zatiaľ počas troch dní žiaden úhyn rýb. Rybník č.1 kyslík 6,90mg/l teplota vody 23,5 stupňov. R.č.2 kyslík 7,80mg/l teplota vody 25 stupňov celzia.

Dobrý deň, chcel by som poprosiť našich rybárov aby pokiaľ možno kŕmili čo možno najmenej alebo vôbec. Nemôžeme Vás v tomto obmedzovať ale vzhľadom na vysoké teploty nadmerné kŕmenie môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu vody. Petrov zdar - Ostrčil

Dobrý deň, chcem sa vyjadriť k situácií na rybníčkoch. Úhyn rýb na rybníčkoch nie je aktuálny. Ryby sú uhynuté cca 2 týždne a ako dobre viete pri tejto teplote sa zdvihli z dna. Ryby sú v rozklade takže to nemôže byť úhyn z dňa na deň. Tento úhyn je v norme. Kyslík nikdy neklesol pod 5,6mg/l. Baktérie sa používajú od prebratia rybníčkov naviazali sme na činnosť bývalého hospodára. Napriek tomu sme s pomocným hospodárom p.Lorencom urobili nasledovné opatrenia. Vyrobili a následne sme namontovali prírubu do prítoku z Kunova ktorá okysličuje vodu. Nainštalovalo sa čerpadlo do rybníčku tiež na okysličovanie. Nakoľko sa v rybníčku nachádza slušná obsádka zubáča,z ktorého mimochodom nebol ani jeden úhyn som sa rozhodol na základe meraní a faktov nevylovovať kapra nakoľko by to bolo kontraproduktívne. Súčasný stav obsah kyslíka 5.5mg/l , teplota vody 26.9°C. Chcem sa všetkým ktorý mali záujem pomôcť a zúčastniť sa na briģáde poďakovať. Prajem Všetkým pekný deň. Petrov zdar - Ostrčil

Detský letný vodácky tábor
Zobraziť

Loviaci rybári sú povinní umožniť správcovi vodného diela vykonávať údržbu na pobrežných pozemkoch.

Dôrazne upozorňujeme loviacich rybárov na dodržiavanie zákazu vjazdu motorových vozidiel do vyznačeného ochranného pásma v zadnej časti nádrže. (VN Kunov, pod lipou)

Kontakt


Ostrčil Erich

Hlavný hospodár

+421 918 491 198

Hesek Branislav

Predseda

+421 905 165 310

Zobraziť viac

Bc. Tršo Marek

Tajomník

+421 944 956 598


FACEBOOK SKUPINA