Novinky


Zarybňovací plán 2024
Zobraziť

Nové termíny brigád na rok 2024
Zobraziť

Plán činnosti na rok 2024
Zobraziť

Usmernenie k vypisovaniu celoročného sumáru úlovkov rýb v povoleniach vydaných pre rok 2023
Zobraziť

Propozície k detským pretekom 2023
Zobraziť

Rozpočet MsO SRZ Senica na rok 2023
Zobraziť

Rybársky krúžok
Zobraziť

Nezabudni navštíviť našu FB stránku!
Zobraziť

Fotky z brigád nájdete tu
Zobraziť

Oznamy


Detské preteky k MDD sa budú konať 25. 05. 2024 na VN Jablonica!

Preteky "Kunovský Kapor" sa budú konať 15. 05. 2024 - 19. 05. 2024 na VN Kunov!

Preteky "Česko vs Slovensko" sa budú konať od 06. 05. 2024 do 11. 05. 2024 na VN Kunov!

Na VN Brezová je povolený lov dravých rýb od 01. 06. 2024!

Loviaci rybári sú povinní umožniť správcovi vodného diela vykonávať údržbu na pobrežných pozemkoch.

Dôrazne upozorňujeme loviacich rybárov na dodržiavanie zákazu vjazdu motorových vozidiel do vyznačeného ochranného pásma v zadnej časti nádrže. (VN Kunov, pod lipou)

Výbor MsO SRZ Senica udelil za dlhoročnú činnosť v kontrolnej komisii Rady SRZ a vo výbore MsO SRZ Senica čestné členstvo tajomníkovi Ing. Ivanovi Haringovi a za dlhoročnú činnosť v MsO SRZ Senica čestné členstvo Bc. Jánovi Vojtekovi, PaedDr. Krzysztofovi Siwiecovi , p. Štefanovi Savarovi a Štefanovi Cintulovi.

Kontakt


-

Hlavný hospodár

-

Pavol Adamec

Predseda

+421 905 279 781

Zobraziť viac

Ing. Ivan Haringa

Tajomník

+421 911 434 824


FACEBOOK SKUPINA