Dokumenty k VČSInformácia o možnosti podať návrhy na kandidátov do orgánov MsO SRZ
Informácia o zvolaní VČS na deň 15.6.2024
Tlačivo - Návrh na kandidáta
Tlačivo - Potvrdenie o prijatí návrhu na kandidáta
Pozvánka na VČS