Predaj hosťovacích povoleniek


Telefónne kontakty


Meno Funkcia Telefonné číslo Mesto
Branislav Hesek Predseda +421 905 165 310 Senica
Samuel Kňazský Hlavný hospodár +421 908 871 175 Myjava
Vladimír Hosť Pokladník, hospodár na rybárskom dome +421 915 291 841 Senica
Pavol Hučko Člen výboru +421 904 328 268 Myjava
Rybárske potreby KARP PRODUCT - Michal BURIAN Sponzor +421 948 045 073 Senica